Tervetuloa!

Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

WhitePRO, DAVA Foods Finland Oy
PL 6, 20761 Piispanristi
Puh: (02) 214 420

Yhteystieto: myynti@davafoods.fi

2. MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

3. SÄILYTYSAIKA

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen asiakassuhteen tai siihen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat eri käyttötarkoitusten välillä.

4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet: 

a) Tarkastusoikeus – Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada tarkastaa käsiteltävät henkilötiedot.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen – Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai puutteelliset henkilötiedot täydennetään.

c) Oikeus rajoittaa käsittelyä – Voit tietyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeus on olemassa esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

d) Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi – Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Poistamme henkilötietosi, mikäli tälle ei ole tietosuoja-asetuksen mukaan estettä. 

e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella ja olet itse toimittanut meille tiedot, sinulla on oikeus saada nämä tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

f) Suoramarkkinointikielto – Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

g) Vastustamisoikeus – Siltä osin, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (esimerkiksi uutiskirjeiden tai kutsujen tilaisuuksiimme lähettämistä varten), sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia. Mikäli esität meille vastustamista koskevan vaatimuksen, sinun tulee perustella pyyntösi. 

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit saattaa asian valvontaviranomaisen eli Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon. 

5. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Asiakkaiden henkilötietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa..

6. MUUTOSTEN TEKEMINEN TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palveluitamme, minkä lisäksi lainsäädäntöön voi tulla muutoksia. Näin ollen tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämän vuoksi suosittelemmekin asiakkaillemme tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.